Notifications & Circulars

 

 • 1. विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांची निवडणूक -२०१७ संबंधी सूचना (Click Here)
 • 2. प्राधिकरणाचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठीच्या पात्रता व शर्ती (Click Here)
 • 3. Maharashtra Public Universities Act-2016 [English]  [Marathi]
 • 4. विद्यापीठ प्राधिकरणाच्या मतदार नोंदणीस मुदतवाढ (View Details)
 • 5. अर्जदारांनी उपस्थित केलेले मुद्दे व त्याचे कार्यालयीन स्पष्टीकरण (View Details)
 • 6. ऑनलाइन नावनोंदणी करण्यास्तव २० जुलै २०१७ सायं ०५.३० पर्यंत मुदतवाढी बाबत (View Details)
 • 7. विद्यापीठ पदवीधरांच्या गटामध्ये वैद्यकीय पदवीधारकांच्या समावेशाबाबत सूचना (View Details)
 • 8. विविध निर्वाचक गणांच्या याद्या संबंधी प्रकटन (View Notification)
  (Format of Objection)
  (List of Principals)
  (List of Management Representatives)
  (List of HODs)
  (List of University Teachers)
  (List of Teachers)

 

Election to following Authorities

Click on any Collegium to Apply Online