Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad (M.S.) India.

Board of College and University Development
e-Notice Board regarding Affiliation

Description Applicable For Download
शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये विधी ३ व ५ वर्षीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर संस्था/महाविद्यालय बदल करण्याबाबत... सर्व विधी महाविद्यालये (Circular)
विद्यापीठ परिक्षेत्रातील महाविद्यालयांनी ए.पी.आय. स्कोअर तपासणी करण्याकरीता प्रस्ताव सदर करणे बाबत. सर्व संलग्नित महाविद्यालये (Circular)
सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून असामान्य परिस्थितीत विशिष्ट विद्याशाखांच्या नवी अतिरिक्त मंजुरी देण्याबाबत सर्व संलग्नित महाविद्यालये (Circular)   (Word Format)   (PDF Format)   (Fees Strucutre)
पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रीये बाबत राज्य शासनाने विहित केल्यानुसार आरक्षण धोरण राबविणेबाबत सर्व संलग्नित महाविद्यालये (Circular)
Circular regarding Summit on 07 June, 2017 All Engineering Colleges (Circular)
Circular regarding CET for Academic Year 2017-18 सर्व संलग्नित महाविद्यालये (Circular)
Complete Your College/Institutes AISHE and MIS data on or before 13/04/2017 सर्व संलग्नित महाविद्यालये (Circular)
AISHE, DHE-MIS District-wise Compliance meeting सर्व संलग्नित महाविद्यालये (Circular)
संलग्नित महाविद्यालयातील दिव्यांगांच्या पदाच्या अनुशेषाबाबतची माहिती दिलेल्या प्रपत्रामध्ये सादर करणेबाबत सर्व संलग्नित महाविद्यालये (Circular)
महाविद्यालयाची माहिती विहित नमुन्यात पाठविणे बाबत सर्व संलग्नित महाविद्यालये (Circular)
(Excel Format)
सर्व अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधी निर्माणशास्त्र व व्यवस्थापन शास्त्र महाविद्यालयातील विद्यापीठामार्फत नियमित मान्यता दिलेल्या अध्यापकांची माहिती विहित नमुन्यात पाठविणे बाबत सर्व अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधी निर्माणशास्त्र व व्यवस्थापन शास्त्र महाविद्यालयातील महाविद्यालये (Circular)
(Excel Format)
पदवी व पदव्युत्तर स्तरावरील अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेबाबत सर्व संलग्नित महाविद्यालये (Circular)
कार्यालयांमधील अंतर्गत महिला तक्रार समितीचे सक्षमीकरण करण्यासंबंधी कार्यशाळेचे आयोजन (दि. २१-०२-२०१७) सर्व संलग्नित महाविद्यालये (Circular)
Copyright: Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad